Cây Sưa

Liên hệ: 0903545099

Cây Sưa đỏ (Hay còn gọi là cây Huỳnh Đàn lõi đỏ, Huê, hoàng Hoa Lê, Trắc thối...) tên khoa học là Dalbergia tonkinensis (Prain) thuộc họ đậu. Là cây gỗ nhóm IA (Được xếp vào loại cực kì quý hiếm, cấm khai thác và sử dụng với mục đích thương mại năm 1994) tập trung chủ yếu ở Trung Bộ và Tây Nguyên, nó còn xuất hiện rải rác trong các vườn trồng và công viên tại Hà Nội.