Sầu riêng hạt lép

Liên hệ: 0903545099

Tên khoa học: Durian Nguồn gốc sản phẩm: được Công ty TNHH Nông trang Island nhân giống với quy mô lớn.