Cà phê bầu 6 lá

Liên hệ: 0903545099

Muốn trồng cà phê, việc đầu tiên là phải tổ chức nhân giống cà phê. Có 2 phương pháp nhân giống hiện nay là ươm cây con từ hạt (nhân hữu tính) và sản xuất cây ghép (nhân vô tính)