Việc giá tiêu lập đỉnh trong vài ngày qua một phần do thương lái ồ ạt tranh mua

Cập nhật lúc: 27/06/2011