Đắk Lắk: Tạm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên

Cập nhật lúc: 23/06/2011